Vattenanalys

I samarbete med Eurofins erbjuder vi ackrediterade och opartiska vattenanalyser och vattenprover. Livsmedelverket rekommenderar att du testar ditt vatten vart tredje år!

Arrow

Kort fakta om FBB vattenanalys

FBB ombesörjer Vattenanalyser genom Eurofins, som är ett ackrediterat laboratorium. Eurofins är opartiskt (säljer inga filter) och följer Livsmedelsverkets rekommendationer för dricksvatten.

När rekommenderas vattenanalys?
Ny brunn – efter två månaders användning vid permanentboende 4-5 personer, vilket motsvarar sammantaget minst 2 veckors spolning, dygnet runt. Befintlig brunn – vart tredje år eller när vattnet ändrar karaktär. Ovan följer de olika analyser vi har att erbjuda, där du som fastighetsägare själv kan ta provet. Den vanligast förekommande är kemisk-fysikalisk.

FBB Finspångs Brunnsborrning

Ett av Sveriges största privatägda brunnsborrningsföretag som skapar hållbara lösningar för bergvärme, vattenbrunnar och vattenrening.
Scroll to top