810.00 kr inkl. moms

Standardprovtagning: Kemisk analys

Kemisk analys omfattar undersökning av de kemiska egenskaperna i ditt brunnsvatten. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka njurar, skelett och tänder. Det är därför viktigt att känna till vattnets kemiska kvalitet och sätta in åtgärder där det behövs. Analyserna i detta paket motsvarar Livsmedelsverkets rekommendationer för kemisk kontroll.

SKU: FBBKEM Category:

Beskrivning

Fyll flaska A och B.

(pH, färg, konduktivitet, CODMn Kemisk syreförbrukning i vatten, alkalinitet, lukt, turbiditet, hårdhet, nitrat, nitrat-kväve, nitrit, nitrit-kväve, NO3/50+NO2/0,5 klorid, fluorid, ammonium, ammonium-kväve, fosfatfosfor, fosfat, sulfat, järn, järn (elof), koppar, kalcium, magnesium, natrium, kalium och mangan)

Så går det till

Du som brunnsägare är ansvarig för vattenkvalitén och därför är regelbundna vattenprover en förutsättning för ett rent och tjänligt dricksvatten.
  1. Vi skickar dig en box med provflaska/provflaskor med information och instruktioner inom två arbetsdagar.
  2. Du fyller flaskan/flaskorna med ditt vatten som du lägger ner i boxen och skickar sedan tillbaka den föradresserade boxen till laboratoriet.
  3. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 dagar från det att du skickat in din box. Enkelt och smidigt!