850.00 kr inkl. moms

Utökad provtagning: Tungmetaller

Många metaller förekommer naturligt i berggrunden och i grundvattnet men kan även indikera förorening från industri. Förhöjda halter av tungmetaller kan även orsakas av korrosion i äldre fastighetsinstallationer eller läckage från nya material. Även arsenik förekommer på vissa platser. Bly är en metallförorening som ofta förekommer i debatten pga. dess förmåga att uppträda i dricksvattnet (främst från blandare eller ledningar). Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning av metaller.

Vi har satt samman ett analyspaket som ger dessa analyser och en rad av de övriga metallerna som finns i myndigheternas rekommendationer.

Category:

Beskrivning

Fyll flaska B.

(As arsenik, Pb bly, Cd kadmium, Cr krom, Co Kobolt, U Uran, Ni Nickel, V Vanadin och Zn zink)

Så går det till

Du som brunnsägare är ansvarig för vattenkvalitén och därför är regelbundna vattenprover en förutsättning för ett rent och tjänligt dricksvatten.
  1. Vi skickar dig en box med provflaska/provflaskor med information och instruktioner inom två arbetsdagar.
  2. Du fyller flaskan/flaskorna med ditt vatten som du lägger ner i boxen och skickar sedan tillbaka den föradresserade boxen till laboratoriet.
  3. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 dagar från det att du skickat in din box. Enkelt och smidigt!