420.00 kr inkl. moms

Utökad provtagning: Radon

För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk med förhöjda radonhalter. Därför bör radonhalten i grundvattnet kontrolleras. Vid förhöjda halter finns risk för negativa hälsoeffekter och vattnet bör då inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Om förhöjda radonhalter förekommer i vattnet finns även risk för negativa hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft vid exempelvis vid dusch och bad.

SKU: FBBRAD Category:

Beskrivning

Fyll flaska C till bredden och utan luft.
Ange datum och klockslag på behållaren.
Radon är endast aktuellt i borrade brunnar.

Så går det till

Du som brunnsägare är ansvarig för vattenkvalitén och därför är regelbundna vattenprover en förutsättning för ett rent och tjänligt dricksvatten.
  1. Vi skickar dig en box med provflaska/provflaskor med information och instruktioner inom två arbetsdagar.
  2. Du fyller flaskan/flaskorna med ditt vatten som du lägger ner i boxen och skickar sedan tillbaka den föradresserade boxen till laboratoriet.
  3. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 dagar från det att du skickat in din box. Enkelt och smidigt!